ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σουίτα τοπογραφικών προγραμμάτων απαραίτητη για κάθε μηχανικό που εκτελεί τοπογραφικές μελέτες.

Το τοπογραφικό πρόγραμμα DelSurvey Professional είναι ένα τοπογραφικό λογισμικό που διαθέτει πλήθος εφαρμογών και εργαλείων απαραίτητα για κάθε τοπογραφική και φωτογραμμετρική-φωτερμηνευτική μελέτη.

Η πλέον των 20 ετών παρουσία του προγράμματος στο χώρο των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών-φωτοερμηνευτικών εφαρμογών έχει  διαμορφώσει τις εφαρμογές κατά τρόπο που διευκολύνει τη χρήση και την εκμάθησή του, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία σε ανάλογο λογισμικό.