ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Σουίτα τοπογραφικών προγραμμάτων απαραίτητη για κάθε μηχανικό που εκτελεί τοπογραφικές εργασίες.

Το τοπογραφικό πρόγραμμα DelSurvey Professional είναι ένα τοπογραφικό λογισμικό που διαθέτει πλήθος εφαρμογών και εργαλείων απαραίτητα για κάθε τοπογραφική και φωτογραμμετρική-φωτερμηνευτική εργασία.

Η πλέον των 20 ετών παρουσία του προγράμματος στο χώρο των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών-φωτοερμηνευτικών εφαρμογών έχει  διαμορφώσει το πρόγραμμα κατά τρόπο που να διευκολύνει τη χρήση και την εκμάθησή του , χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία σε ανάλογο λογισμικό.