Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ

Εταιρία μας, με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας, μέσα από ένα αξιόλογο και εξειδικευμένο προσωπικό, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της και παράλληλα επιδιώκει τη δημιουργία επιτυχημένων και μακροχρόνιων συνεργασιών.

Η εταιρία μας προσφέρει το τοπογραφικό λογισμικό DelSurvey , που διαθέτει πλήθος εφαρμογών και εργαλείων, απαραίτητα για κάθε τοπογραφική και φωτογραμμετρική-φωτερμηνευτική εργασία.